Beste leden en ouders/verzorgers,

Zaterdag 22 december houden we onze jaarlijkse Kerstviering en wel van 14:00 tot 16:00 uur.
De opkomst is alleen voor de leden en het is verstandig om een jas en wandelschoenen mee te nemen.

Verder willen we de ouders graag samen met de leden uitnodigen voor de Nieuwjaarsborrel op 5 januari. Ook zijn broertjes en/of zusjes allemaal uitgenodigd.
Vanaf 15:00 uur staat de deur voor u open zodat we gezamenlijk het glas kunnen heffen op het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

De leiding