Aanmelden nieuw jeugdlid Kring

Nieuwe leden zijn het hele jaar door welkom. Binnen onze groep geldt een gratis introductieperiode van drie weken, zodat een nieuw lid kan kijken of Scouting iets voor hem/haar is. Voordat je wilt komen kijken graag even contact opnemen met de teamleider van de speltak. De groep bestaat uit zes speltakken: bevers, welpen, scouts, explorers, roverscouts en pivo’s. Weet je niet in welke tak jouw kind zit, kijk hier dan even voor de opkomsttijden zodat u dan met de leiding contact kan opnemen wanneer u kan komen kijken.

Het aanmelden bij onze groep geschiedt middels een volledig ingevuld aanmeldingsformulier*, deze is verkrijgbaar bij de desbetreffende speltak of te downloaden onderaan deze pagina.

Als u deze in hebt gevuld kun je het aanmeldingsformulier inleveren bij de leiding van je speltak

WachtrijWachtlijst

Een aantal speltakken kunnen in bepaalde perioden een wachtlijst hanteren i.v.m. het maximaal aantal kinderen dat mee kan draaien binnen de speltak. Als je niet direct terecht kan bij een speltak laat je dan op de wachtlijst zetten. Er wordt naar gestreefd om binnen een halfjaar elk kind van de wachtlijst bij de betreffende speltak te plaatsen.

De contributie

De contributie voor alle speltakken bedraagt â € 114,- per jaar. We innen het contributiebedrag 14 dagen na het einde van elk kwartaal. Dit valt dan na de ontvangst van de kinderbijslag

Afmelden jeugdlid

Als u uitgeschreven wilt worden, kunt u het onderstaand formulier invullen. Deze wordt dan direct naar de ledenadministratie, penningmeester en teamleider van de speltak gestuurd. Dit is ook de enige manier om u uit te schrijven omdat iedereen dan direct op de hoogte wordt gesteld dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen. Hieronder is een snelkoppeling geplaatst, waarbij uw kind, of u als lid via een formulier kunt afmelden. De datum van verzenden is dan geldend. Daar wij de contributie per kwartaal achteraf innen is er nog wel contributie verschuldigd over het volle kwartaal waarin het lid werd afgemeld.

Klik hier om het afmeldingsformulier te openen

Downloads:

Inschrijfformulier & Machtigingsformulier (niet gebruiken voor aanmelden wachtlijst)

Huishoudelijk reglement van scouting Nederland

*Om de formulieren te kunnen lezen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig, download hier gratis.

Programma 14 december 2018

Scouts 19:15 - 16:15

Overnachting.

Opmerking: Beste ouders, verzorgers en scouts.

Dit weekend staat er weer een mooi kamp op het programma.
Nu is het de bedoelling dat jullie vriijdag avond om 19:30 bij het troephuis zijn, zodat we dan kunnen aanvangen met het programma.
Dan zullen we zaterdag na het uitslapen om 07:00 opstaan :) , dan sluiten we de dag zo rond 15:00uur af onder de vlag zodat je dan naar huis kan of opgehaald kan worden.
En nu hoort de leiding jullie ouders/verzorgers denken van wat moeten die kinderen allemaal dan meenemen op zo'n kamp?
Nou gewoon dingen die je nodig bent op kamp in de winter lekker warm dus.
- een warme slaapzak
- een slaapmatje
- pyama
- toilet artikelen
- een handdoek
- reserve kleding
- goede schoenen
- zakmes
- een zaklamp
- volledig uniform
- evt medicijnen, doorgeven aan de leiding!

Als er nog vragen zijn hoor ik het wel.
Tot vrijdag,
Groetjes de leiding

Programma 14 december 2018

Scouts 19:15 - 16:15

Overnachting.

Opmerking: Beste ouders, verzorgers en scouts.

Dit weekend staat er weer een mooi kamp op het programma.
Nu is het de bedoelling dat jullie vriijdag avond om 19:30 bij het troephuis zijn, zodat we dan kunnen aanvangen met het programma.
Dan zullen we zaterdag na het uitslapen om 07:00 opstaan :) , dan sluiten we de dag zo rond 15:00uur af onder de vlag zodat je dan naar huis kan of opgehaald kan worden.
En nu hoort de leiding jullie ouders/verzorgers denken van wat moeten die kinderen allemaal dan meenemen op zo'n kamp?
Nou gewoon dingen die je nodig bent op kamp in de winter lekker warm dus.
- een warme slaapzak
- een slaapmatje
- pyama
- toilet artikelen
- een handdoek
- reserve kleding
- goede schoenen
- zakmes
- een zaklamp
- volledig uniform
- evt medicijnen, doorgeven aan de leiding!

Als er nog vragen zijn hoor ik het wel.
Tot vrijdag,
Groetjes de leiding

Programma 15 december 2018

Welpen 09:30 - 11:30

IJsland

Programma 15 december 2018

Bevers 13:30 - 15:00

Rebbel

Links