Lidmaatschap

Aanmelden nieuw jeugdlid Kring

Nieuwe leden zijn het hele jaar door welkom. Binnen onze groep geldt een gratis introductieperiode van drie weken, zodat een nieuw lid kan kijken of Scouting iets voor hem/haar is. Voordat je wilt komen kijken graag even contact opnemen met de teamleider van de speltak. De groep bestaat uit zeven speltakken: bevers, welpen, scouts, explorers, roverscouts en pivo’s. Weet je niet in welke tak jouw kind zit, kijk hier dan even voor de opkomsttijden zodat u dan met de leiding contact kan opnemen wanneer u kan komen kijken.

Het aanmelden bij onze groep geschiedt middels een volledig ingevuld aanmeldingsformulier*, deze is verkrijgbaar bij de desbetreffende speltak of te downloaden onderaan deze pagina.

Als u deze in hebt gevuld kun je het aanmeldingsformulier inleveren bij de leiding van je speltak

WachtrijWachtlijst

Een aantal speltakken kunnen in bepaalde perioden een wachtlijst hanteren i.v.m. het maximaal aantal kinderen dat mee kan draaien binnen de speltak. Als je niet direct terecht kan bij een speltak laat je dan op de wachtlijst zetten. Er wordt naar gestreefd om binnen een halfjaar elk kind van de wachtlijst bij de betreffende speltak te plaatsen.

De contributie

De contributie voor alle speltakken bedraagt â € 114,- per jaar. We innen het contributiebedrag 14 dagen na het einde van elk kwartaal. Dit valt dan na de ontvangst van de kinderbijslag

Uitschrijven jeugdlid

Als u uitgeschreven wilt worden, kunt u het onderstaand formulier invullen. Deze wordt dan direct naar de ledenadministratie, penningmeester en teamleider van de speltak gestuurd. Dit is ook de enige manier om u uit te schrijven omdat iedereen dan direct op de hoogte wordt gesteld dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen. Hieronder is een snelkoppeling geplaatst, waarbij uw kind, of u als lid via een formulier kunt afmelden. De datum van verzenden is dan geldend. Daar wij de contributie per kwartaal achteraf innen is er nog wel contributie verschuldigd over het volle kwartaal waarin het lid werd afgemeld.

Klik hier om het uitschrijfformulier te openen

Downloads:

Informatieboekje met informatie over onze groep (webversie)

Inschrijfformulier & Machtigingsformulier (niet gebruiken voor aanmelden wachtlijst)

Huishoudelijk reglement van scouting Nederland

*Om de formulieren te kunnen lezen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig, download hier gratis.