Scouting Admiraal Kruys gebruikt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar activiteiten. Wij willen onze leden en de ouders/verzorgers van jeugdleden graag duidelijk en transparant informeren over hoe wij met persoonsgegevens en privacy omgaan.

Het privacybeleid is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Hiermee voldoet Scouting Admiraal Kruys aan de bepalingen van de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is in de hele Europese Unie.

Download privacybeleid Scouting Admiraal Kruys

Programma 4 april 2020

Bevers 00:00 - 00:00

Eieractie

Welpen 09:30 - 11:30

Geen opkomst

Links