Disclaimer

Disclaimer
Hoewel de informatie op deze site zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen en/of onjuistheden in afbeeldingen, prijzen of andere informatie te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Scouting Admiraal Kruys aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie. Deze internetsite bevat links naar andere sites. Scouting Admiraal Kruys is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, gebruik of de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van de aan deze site verbonden internetsites. Scouting Admiraal Kruys behoudt zich het recht om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.

Copyright
Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan Scouting Admiraal Kruys. Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, foto’s, afbeeldingen en informatie in andere vorm, berusten bij Scouting Admiraal Kruys. Het verveelvoudigen en openbaar maken (opvragen en hergebruiken) van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scouting Admiraal Kruys niet toegestaan.

Cookies
Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de Telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van Scouting Admiraal Kruys maakt gebruik van cookies. Hier is daar meer over te lezen.

Wijzigingen
Scouting Admiraal Kruys behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.